Inschrijven voor VFO 2020

Het lidmaatschap van het VFO staat open voor al wie in Vlaanderen met onderwijsonderzoek bezig is, ongeacht zijn of haar basisdiscipline. Voor tijdelijke onderzoekers (assistenten, onderzoeksmedewerkers, bursalen) geldt een gereduceerd tarief.

Onderstaande tabel bevat meer informatie over de tarievenstructuur voor het VFO-lidmaatschap vanaf 1 januari 2020.

Gewoon lid
€ 50
Student (doctoraat- of masterstudent)
€ 40
Organisatie (reductie voor maximaal 10 afgevaardigden)
€ 400
U kunt lid worden van het VFO door het onderstaand online antwoordformulier in te vullen en uw bijdrage over te maken op rekeningnummer BE35 5230 8065 1737 van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek Gelieve in elk geval steeds uw naam in de mededeling van de overschrijving op te nemen. Op dit formulier vragen wij u om één of meerdere expertisedomeinen aan te duiden. Deze informatie kan gebruikt worden voor het uitnodigen van coördinatoren en reviewers voor de ORD.

Voordelen voor leden

Leden hebben volgende voordelen:

  • Lid van de Vlaamse community van onderwijsonderzoekers
  • Gereduceerd tarief voor ORD
  • Gereduceerd tarief voor ECER
  • Mogelijkheid om mee te dingen naar de VFO-VOR dissertatieprijs
  • Mogelijkheid om te presenteren tijdens VFO slot op AERA
Deze aanmelding bij het vfo betreft
een individuele inschrijving (met individuele betaling, al dan niet door dienst of persoonlijk)
een inschrijving van een organisatie (met afgevaardigden en betaling door de dienst of organisatie )
het doorgeven van individuele gegevens (na betaling door een organisatie)
Voornaam (indien organisatie: leeg laten)
Naam (indien organisatie: naam organisatie)
Instituut
Straat + nr
Postcode
Gemeente
Telefoonnummer
Land
E-mailadres

Expertisedomeinen (duid 1 of meerdere expertisedomeinen aan - laat dit open als je voor een groep (organisatie) inschrijft):
Bedrijfsopleidingen en volwasseneneducatie
Curriculum
Lerarenopleiding en leraarsgedrag
Beleid en organisatie in het onderwijs
Onderwijs en samenleving
Methodologie en evaluatie
Leren en instructie
Hoger onderwijs
ICT in beroep en opleiding
Vakdidactiek
Lidmaatschap

Gewoon lid: € 50
Student (doctoraat- of masterstudent): € 40 -- Studentnummer:
Als student word je automatisch lid van het VPO.
Afgevaardigde van een organisatie die lid is (doorgeven contactgegevens): € 0
Organisatie (reductie voor maximaal 10 afgevaardigden): € 400
Geef hieronder de e-mailadressen van de afgevaardigden. Zij worden aan de hand van dit emailadres lid van het VFO en kunnen ook hun contactgevens zelf doorgeven via deze website
E-mail afgevaardigde 01
E-mail afgevaardigde 02
E-mail afgevaardigde 03
E-mail afgevaardigde 04
E-mail afgevaardigde 05
E-mail afgevaardigde 06
E-mail afgevaardigde 07
E-mail afgevaardigde 08
E-mail afgevaardigde 09
E-mail afgevaardigde 10

Ik wens


geen factuur (u betaalt zelf of uw instelling wenst geen factuur; gelieve de mededeling zeker over te nemen bij het betalen. Kies tevens deze optie als de organisatie voor u reeds betaalde en u enkel uw gegevens wil doorgeven via deze site)
wel een factuur (uw instelling betaalt en wenst een factuur; u dient hieronder de nodige gegevens (btw-nummer en facturatieadres) op te geven; gelieve de mededeling zeker over te nemen bij het betalen)

 
Indien u een factuur wenst, gelieve dan onderstaande gegevens (facturatieadres, btw-nummer en/of bestelbon-nummer) op te geven.

Facturatieadres:
 
Instituut
 
Straat + nr
 
Postcode
 
Gemeente
 
Land
 
E-mail-adres voor kopie factuur*
 
(*hier dient u een e-mail-adres in te vullen voor het doorsturen van een kopie van de factuur, bijvoorbeeld voor het secretariaat of de budgetverantwoordelijke)
 


Indien uw financiële administratie dit wenst, kunt u onderstaande gegevens ook invullen.
Deze gegevens zijn niet verplicht in te vullen voor het VFO, maar worden mogelijks vereist door uw financiële administratie. Gelieve dat na te vragen indien u voor een factuur kiest. Het VFO heeft geen BTW-nummer.


BTW-nr (Kies 1 van de onderstaande indien van toepassing of geef het volledige btw-nummer; voor België BE + 10cijfers, bvb. BEOO11223344; voor Nederland NL + 9 cijfers + 1 letter + 2 cijfers, bvb. NL000111222B01. Heeft uw nummer minder dan 12 respectievelijk 14 tekens? Vul het dan na de landcode aan met nullen)
KULeuven - BE0419052173
UA - BE0257216482
UGent - BE0248015142
UHasselt - BE0208359859
VUB - BE0449012406
Ander:

Bestelbon-nummer (Indien u op voorhand een bestelbon heeft laten opmaken)
Ondernemingsnummer (Niet nodig indien u BTWnr opgaf)
Uw kostenplaats/budgetnummer (Niet nodig indien u Bestelbonnummer opgaf)
Ik ga ermee akkoord dat mijn e-mailadres en expertisedomein(en) worden gepubliceerd op de VFO-website
Controlevraag
Door op "versturen" te klikken verbind ik me ertoe om het bedrag over te schrijven op rekening nummer BE35 5230 8065 1737 van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek