>

VFO: Nieuws en informatie

Programma en inschrijvingsformulier voor VFO e-Studiedag op 22 oktober 2020
Het programma van de VFO-studiedag #OnderwijsOnderzoek@Home op 22 oktober is bekend!

Deelname is gratis voor VFO-leden, je wordt enkel gevraagd om voor 18 oktober te registreren via het inschrijvingsformulier.

Your browser does not support PDFs. Download the PDF.Ben je nog geen VFO-lid? Dan is dit het ideale moment om je bij het VFO aan te sluiten. Dat kan via de lidmaatschapspagina
VFO e-Studiedag #OnderwijsOnderzoek@Home op 22 oktober 2020
Op 22 oktober plant het VFO een digitaal event: #OnderwijsOnderzoek@Home!

Hoe is het om in coronatijden aan onderwijsonderzoek te doen? Waar loop je tegenaan en wat levert net nieuwe inzichten op? Tijdens dit digitale evenement staan we stil bij de vraag wat het voeren van onderwijsonderzoek van thuis uit betekent én bij de impact van de COVID-19-pandemie op (de agenda voor het) onderwijsonderzoek in Vlaanderen. We brengen (praktijk)onderzoekers en onderwijsprofessionals met onderzoek in het bloed samen en zorgen voor een inspirerende discussie over de volgende centrale vragen:
  • Wat nemen we als onderzoeksinzichten en praktijken mee naar de toekomst?
  • Wat laten we (definitief) achter ons?
  • Welke onderzoeksvragen treden naar voor in onderwijsonderzoek in Vlaanderen?
  • Welk onderzoek hebben we nodig om hier betekenisvolle antwoorden op te geven?
Daarnaast bieden we een forum aan eenieder die graag het eigen (praktijk)onderzoek in de kijker zet. Een uitgelezen kans om te laten zien wat er bij jou op de hogeschool of universiteit leeft op het vlak van onderwijsonderzoek.

Jouw bijdrage aan dit evenement
Dien een abstract in van max. 3000 karakters in met aanduiding van het ‘format’ waarvoor je kiest, namelijk:
  • een presentatie over afgeronde projecten en praktijkcases
  • een presentatie over onderzoek in progress en praktijken in progress
Er zijn drie soorten bijdragen mogelijk:
  • Research I: wetenschappelijk onderzoeksproject
  • Research II: praktijkgericht onderzoeksproject
  • Show & Tell: praktijkcase
Een bijdrage bestaat uit een digitaal slot van 20 minuten (presentatie en discussie). De deadline voor het indienen van een abstract is vrijdag 4 september om 17h00. Eind september hoor je of je bijdrage geaccepteerd is. Dien je abstract in via deze link.

Neem je graag deel zonder zelf te presenteren? Ook dan ben je van harte welkom.

Deelnamekosten aan dit evenement
Deelname is gratis voor VFO-leden. Ben je nog geen lid? Dan is deze digitale studiedag het ideale moment om je bij het VFO aan te sluiten. Je lidmaatschap aangaan doe je via deze link.

We kijken alvast uit naar je deelname!
ORD 2020: 24, 25 en 26 juni 2020 in Utrecht

Op 24, 25 en 26 juni vindt de ORD 2020 plaats in Utrecht bij de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, en UMC Utrecht. Kijk op https://ord2020.nl/ voor meer informatie.

Over het VFO

Het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO) wenst een forum te zijn voor al wie in Vlaanderen, vanuit welke discipline ook, actief met onderwijsonderzoek bezig is maar ook voor wie, vanuit het beleid of vanuit het onderwijsveld, in onderwijsonderzoek geďnteresseerd is. Tevens wil het VFO zich profileren als belangenvereniging van Vlaamse onderwijsonderzoekers. Van daaruit wil het Forum zich opstellen als een gesprekspartner voor de Vlaamse overheid.

Het lidmaatschap van het VFO staat open voor al wie in Vlaanderen met onderwijsonderzoek bezig is, ongeacht zijn of haar basisdiscipline. Voor tijdelijke onderzoekers (assistenten, onderzoeksmedewerkers, bursalen) geldt een gereduceerd tarief. Mogen wij aan de ZAP-leden van de Universiteiten vragen deze informatie ook te willen bezorgen aan de tijdelijke onderzoekers van hun Departement of Centrum en deze medewerkers ook aan te moedigen lid te worden van het VFO?

Indien u lid wenst te worden van het VFO, of uw lidmaatschap wenst te verlengen, ga dan naar de lidmaatschap pagina.

Pedagogische Studiën. Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde

Pedagogische Studiën. Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR), in samenspraak met het VFO.

Doelgroep, inhoud en vorm

Pedagogische Studiën is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn op het terrein van onderwijs en opvoeding en die door hun werk of studie geďnteresseerd zijn in de wetenschappelijke benadering van onderwijs- en opvoedingsvraagstukken.

Inhoudelijk gezien richt het tijdschrift zich op vraagstukken die betrekking hebben op het onderwijs alsook op algemeen pedagogische vraagstukken die mede relevant zijn voor het onderwijs.

Bijdragen bestaan uit verslagen van empirisch en theoretisch onderzoek, literatuuroverzichten, opiniërende en kritische bijdragen (inclusief boekbesprekingen) alsmede verslagen van belangrijke gebeurtenissen of beschouwingen over actuele ontwikkelingen op het gebied van onder­wijs en opvoeding. Er verschijnen zes nummers per jaar.

Pedagogische Studiën vervult sedert 2001 de rol van verenigingsblad voor het VFO en de VOR. In elk nummer wordt het VOR-bulletin opgenomen, evenals VFO-mededelingen.